Najnovšie testy

Obyvateľstvo - Test

preview image
Naposledy upravené: 16.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí o obyvateľstve na Zemi?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré usporiadanie štátov z pohľadu počtu obyvateľov je správne? (od najväčšieho počtu po najmenšie)

1 b
Otázka 3:

Ktorý štát má najvyššiu hustotu obyvateľov?

1 b
Otázka 4:

Ktorým cudzím slovom sa označuje pôrodnosť - počet narodených detí v prepočte na obyvateľov? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

1 b
Otázka 7:

Veková pyramída Európy má:

1 b
Otázka 8:

Ako sa nazýva miešanec černocha a belocha? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 9:

Vyber pravdivé tvrdenia o rasách.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Vyber nepravdivé tvrdenie ohľadom náboženského rozdelenia obyvateľov.

1 b
Zobraz navigáciu