Najnovšie testy

Emócie - Test

preview image
Naposledy upravené: 15.10.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z uvedených emócií patria medzi základné emócie?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Schopnosť vcítenia sa do prežívania a citov iného človeka sa nazýva:

1 b
Otázka 3:

O emóciách platí, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ambivalencia v spojení s emóciami znamená:

1 b
Otázka 5:

Krátky intenzívny emočný stav, najčastejšie spojený s hnevom a fyzickými prejavmi sa nazýva: (N., sg. malé písmená, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 6:

O vášniach platí, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Záťažové situácie, ktoré však vyvolávajú pozitívne emócie označujeme pojmom:

1 b
Otázka 8:

Príklad vyššieho citu je:

1 b
Otázka 9:

Z uvedenej ukážky vyberte príklad, ktorý správne zobrazuje polaritu citov.

1 b
Otázka 10:

Jozef po dlhom čase prišiel na riešenie matematickej úlohy, čo ho motivovalo skúmať a poznávať matematiku ďalej. Daný príklad môžeme popísať ako:

1 b
Zobraz navigáciu