Najnovšie testy

Dýchacia sústava - Test

preview image
Naposledy upravené: 20.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé o nosovej dutine?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva útvar, ktorým je hrtan oddelený od hltanu? (2 slová)

1.
1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich pomenovaní nie sú správne?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Z ktorých lalokov sa skladajú ľavé pľúca?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Priedušnica je tvorená chrupkovými _____, ktoré majú tvar písmena ____.

1.
2.
1 b
Otázka 6:

Ktorá z uvedených možnosti správne zobrazuje anatómiu pľúc zvnútra smerom von?

1 b
Otázka 7:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o dýchaní a bránicipravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Priedušničky sa rozvetvujú a prechádzajú do _____ (2 slová), ktoré je zložené z _____ (2 slová).

1.
2.
1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva maximálny objem vzduchu, ktorý sme schopní prijať pri najväčšom možnom nádychu? (2 slová)

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré tvrdenie o výmene dýchacích plynov nie je pravdivé?

1 b
Zobraz navigáciu